SAMVERKAN OCH ENTREPRENÖRSKAP

Coompanion initierar utvecklingsprocesser med fokus på samverkan och entreprenörskap. Detta resulterar ofta i att vi går vidare och söker utvecklingsmedel för genomförande eller att vi blir samverkansaktör till en extern part. Vi jobbar aktivt för att bidra till vår regions utveckling. Att vidga synen på innovation och entreprenörskap, att skapa en mångfald av företag och att skapa ett inkluderande samhälle är områden där vi är med och bidrar.

Pågående utvecklingsprojekt:

Social-inkludering-Blekinge-vinjett-300pxProjektet syftar på att skapa nya strukturer och samverkansformer och se till att befintliga företag kan stärkas, och därmed bidra till fler arbetstillfällen och en långsiktig tillväxt i Blekinge. Vårt mål är att en sysselsättningsökning sker i arbetsintegrerande sociala företag i Blekinge samt att det finns en ökad kompetens, både bland entreprenörer och i stödstrukturen/partnerskap, om hur man leder och stödjer framkomsten av dessa företag. Projektet startade 2016 och varar fram till slutet av 2018.

Gå in på projektets egna hemsida www.socialinkluderingblekinge.se för att läsa mer!

Se projektets egna hemsida >

Kommande utvecklingsprojekt:

Projekt på gång 1


Untis dicil im assum et harum et quas voluptatas utem que non nimos debis dellibus reperum quissi quassim pelecuste aut ex et a incias delicit, natio volore delia volum et qui conseque poreremporro doloreperion raepedis aut parciis accuptatur auta seque non non resed quia cora accus.

Projekt på gång 2

Obit fugiaturis dolorum fuga. Et ventio offici omniendel et odiones dolora illestrum rerescipsam debis et veria vendissin reium adit odi ad quam laut latempe eossinv eresedit acipsus sam volendu ndaniam, nonsereri con repuda pro moluptus eos non prerovit voloribeat id qui sa vellaci isciis dolor atus andigendic